1 to 2 of 2 for:
Advanced Search
/ 1
Tiraz textile: shawl fragment
10th century
Country: Yemen
Tiraz textile: fragment of a shawl
10th century
Country: Yemen
/ 1