1 to 18 of 102 for:
Advanced Search
/ 6
Tsuba (sword guard)
1603 to 1867 AD
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
dated to 1862
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
19th Century
Country: Japan
Sukashi tsuba (sword guard) with tiger and bamboo motif
ca. 1700
Maker: Tsuchiya Yasuchika I (1670-1744)
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
17th century
Country: Japan
Arrowhead (ceremonial?)
18th c. (?)
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
1603 to 1867 AD
Country: Japan
Tsuba (sword guard) with floral motifs
18th century
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
1603 to 1867 AD
Country: Japan
Tsuba (sword guard)
1603 to 1867 AD
Country: Japan
/ 6